Elektrische depannage

Bij een elektrische panne kunnen diverse factoren in het spel zijn. Zo kan een defect aan materiaal zoals een huishoudapparaat een panne veroorzaken.

Ook een verouderde installatie kan tot een stroomuitval leiden. Om de oorzaken van frequente elektrische depannage te bepalen, is het nodig om beroep te doen op elektricien bvba.

Wij stellen een diagnose door de elektrische apparaten te testen en de installaties te controleren. Op basis daarvan concluderen we of de panne algemeen is, dan wel het gevolg is van een plaatselijk defect of een defect apparaat.

Elektrocutie, huisbrand of elektrisering zijn enkele voorbeelden van gevaren waaraan een niet gekwalificeerde persoon zich blootstelt.

Indien de stroom niet hersteld is na het opnieuw aanzetten van de vermogensschakelaar is de panne ernstiger.

Het bepalen van de oorzaak van het elektrisch probleem vereist een grondige kennis van elektrische installaties en elektrische apparaten.

Bij een defect volstaat het om een onderdeel zoals een contactdoos, een zekering of een vermogensschakelaar te vervangen om de panne te verhelpen.

Indien deze echter veroorzaakt wordt door de ouderdom (verouderd) van uw installatie, zal de depannage inhouden dat de apparatuur aangepast wordt volgens de normen.

In alle gevallen blijkt de tussenkomst van elektricien bvba nodig.